VUL AANLYN IN

  Begunstigde

  KOMMANDO-KORPS

  Meneer,
  My ooreenkoms gedateer

  Besonderhede van my bank is soos volg  Ek versoek en magtig u hiermee om my rekening by bogenoemde bank (of enige ander tak waarheen ek my rekening mag oorplaas) met R te debiteer op die dag van elke maand met ingang van die dag van 20

  Onderteken te op hierdie dag van 20